Dokumentssidan

Här lägger vi alla dokument och handlingar som rör årsmöten.

Kallelse/inbjudan till årsmöte 2023
Förslag till styrelse inför verksamhetsåret
Årsmötesprotokoll
Årsberättelse
Dagordning årsmöte
Ekonomisk årsredovisning